Nabór na stanowisko: Kierownik Wydziału Wykonawstwa Robót - Elbląg/Olsztyn

31-10-2019


ENERGA-OPERATOR WYKONAWSTWO ELEKTROENERGETYCZNE SP. Z O.O.

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Wydziału Wykonawstwa Robót

Miejsce Pracy:

Elbląg/Olsztyn

 

Jeśli posiadasz:  

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektroenergetycznym lub elektrycznym
 • doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi
 • uprawnienia kwalifikacyjne „D” w zakresie sieci elektroenergetycznych
 • uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym (lub jesteś w trakcie ich uzyskiwania)
 • posiadasz prawo jazdy kategorii „B”

 

I dodatkowo:

 • posiadasz dobrą znajomość obsługi komputera (środowisko MS Office)
 • jesteś osobą samodzielną i posiadasz umiejętność organizacji pracy własnej i podległych zespołów pracowników
 • jesteś dyspozycyjny, cechuje Ciebie wysoko poziom odpowiedzialności za realizowane zadania

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich zadań będzie należało:

 • bieżący nadzór nad realizacją wykonywanych robót budowlano – montażowych w specjalistycznym budownictwie elektroenergetycznym, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i obowiązujących w GK ENERGA procedur
 • bieżące zarządzanie pracami Wydziału Wykonawstwa Robót i kierowanie pracą podległych pracowników, koordynacja pracy Kierowników Robót oraz podległych brygad elektromonterów
 • utrzymywanie właściwych relacji z partnerami biznesowymi
 • bieżące monitorowanie kosztów realizacji wykonywanych robót budowlano – montażowych, prowadzenie analiz, sporządzanie planów oraz innych raportów na potrzeby Spółki/ GK ENERGA,
 • bieżący nadzór nad właściwym przestrzeganiem przez podległych pracowników wewnętrznych procedur, obowiązujących w Spółce/GK ENERGA oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich regulacji, związanych ze sferą BHP

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, ul. Grunwaldzka 14 danych osobowych szczególnej kategorii, określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji na stanowisko Kierownik Wydziału Wykonawstwa Robót w Oddziale Spółki w Elblągu”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami? Prześlij CV wraz listem motywacyjnym w terminie do dnia 31 października 2019 roku na adres ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Elblągu, al. Piłsudskiego 2, 82-300 Elbląg lub na adres email: Anna.Grala@energa.pl z adnotacją: rekrutacja: Kierownik Wydziału Wykonawstwa Robót, ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Elblągu. 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:   Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000113886, NIP: 8391727979, kapitał zakładowy: 795 000 zł.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  z siedzibą: ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-wykonawstwo@energa.pl lub korespondencyjnie
  na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust 1 lit. a RODO, w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji
   na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował
  o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. uprawnione organy publiczne
  2. podmioty dostarczające korespondencję
  3. podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO
  4. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
  4. przenoszenia danych
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub email z ADO lub IOD (pkt. 2,3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem