Nabór na stanowisko: Elektromonter - Płońsk

20-03-2020


ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

Oddział w Płocku

ogłasza nabór na stanowisko:
Elektromonter


Miejsce pracy:
Płońsk


Zatrudnienie odbywa się w ramach umowy o pracę.


Od Kandydatów oczekujemy:
• posiadania wykształcenia zawodowego lub średniego o profilu elektroenergetycznym lub elektrycznym,
• posiadania prawa jazdy kategorii „B”,
• braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości,
• dokładności, sumienności, samodzielności,
• odporności na stres,
• umiejętności pracy zespołowej,
• chęci kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na sieci i urządzeniach energetycznych,
• posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E”,
• posiadanie prawa jazdy kategorii B+E, C, C+E,
• uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• wykonywanie prac inwestycyjnych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych,
• prowadzenie pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

Osoby zainteresowane pracą w ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku prosimy o złożenie CV i Listu motywacyjnego w terminie do dnia 20.03.2020 roku do Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego w ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku, ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock lub na adres e-mail: malgorzata.halinska@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie listu lub e-maila nazwy stanowiska i miejsca pracy na które prowadzona jest rekrutacja: Elektromonter w Płońsku.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.


Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku, ul. Otolińska 27c 09-400 Płock” danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administrator Twoich danych osobowych (ADO) ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, Oddział w Płocku ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock.
2) Nasze dane kontaktowe to ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.enbud@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem