Nabór na stanowisko: Kierownik Robót - Toruń

10-04-2020


ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

Oddział w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Robót

Miejsce pracy:

Toruń

 

Zatrudnienie w ramach umowy o zastępstwo

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego lub wyższego o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • Uprawnień kwalifikacyjnych grupy „E” lub „D” w zakresie sieci elektroenergetycznych
 • Znajomości programów pakietu MS Office
 • Umiejętności kierowania zespołami ludzkimi
 • Samodzielności i umiejętności organizacji pracy
 • Dyspozycyjności, odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Prawa jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będą:

 • Uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym (lub w trakcie uzyskiwania)
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania typu Norma.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Kierowanie, koordynacja i nadzór nad przygotowaniem i realizacją robót elektroenergetycznych
 • Przygotowanie dokumentów dla prowadzenia robót elektroenergetycznych
 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy
 • Sporządzanie kosztorysów i przedmiarów
 • Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP.

Dodatkowo oferujemy m.in.:

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w branży i rozpoznawalną markę, atrakcyjne warunki finansowe
 • Umowę o pracę
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Osoby zainteresowane pracą w Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu proszone są o przesłanie do dnia 10.04.2020 roku CV i Listu motywacyjnego, do Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu, al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz, lub na adres e-mail: wykonawstwo.kalisz@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Kierownik Robót – Toruń.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu, al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji na stanowisko: Kierownik Robót”.

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji.

 

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000351522 NIP 618-211-57-97, REGON 301384772, kapitał zakładowy 713.000,00 zł (opłacony w całości).
2) Nasze dane kontaktowe to: wykonawstwo.kalisz@energa.pl, adres korespondencyjny ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu, al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz, telefon 62 765 80 22.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-wykonawstwo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.

10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem