Nabór na stanowisko: Pomocnik elektromontera - Kalisz, Konin

30-09-2020


ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

Oddział w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Pomocnik elektromontera

Miejsce pracy:

Kalisz, Konin

 

Jeśli posiadasz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • uprawnienia kwalifikacyjne grupy „E” lub „D” w zakresie sieci elektroenergetycznych
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • umiejętność pracy w zespole, dokładność, odporność na stres
 • chęci do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych
 • prawo jazdy kat. B, C, C+E

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 Do Twoich zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac inwestycyjnych i modernizacyjnych w sieciach elektroenergetycznych
 • wykonywanie prac na wysokości oraz w technologii prac pod napięciem
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP.

Dodatkowo oferujemy m.in.:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w branży i rozpoznawalną markę, atrakcyjne warunki finansowe
 • umowę o pracę
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karta Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV w terminie do dnia 30 września 2020 roku
na adres ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
lub na adres email: wykonawstwo.kalisz@energa.pl
z adnotacją: rekrutacja: Pomocnik elektromontera

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., 
ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, danych osobowych szczególnej kategorii, określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy, na potrzeby rekrutacji na stanowisko Pomocnik elektromontera w Oddziale Spółki w Kaliszu”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:   Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113886, NIP: 8391727979, kapitał zakładowy: 795 000 zł.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą:
Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-wykonawstwo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Podmioty dostarczające korespondencję,
 3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 5. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

8) Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 7. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

       Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)  Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem