Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk.
 • Nasze dane kontaktowe to: wykonawstwo.centrala@energa.pl, ENERGA OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne
  z o.o., ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk.
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-wykonawstwo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO, czyli w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy oraz zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty Grupy Energa,
  3. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, oraz dochodzeniem i windykacją należności,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  7. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  8. Podmioty świadczące usługi informatyczne.
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4):
  1. W zakresie realizacji usługi bądź umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie wyrażonych zgód.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w granicach
art. 21 RODO).

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO lub elektronicznie za pomocą e-mail z IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem