Postępowanie nr ZN/115/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie nr ZN/115/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: "Budowa dróg wewnętrznych na terenie GPZ Ślesin".