Postępowanie nr ZN/116/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie nr ZN/116/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Kompleksowa usługa czyszczenia/odtłuszczania podziemnych zbiorników po oleju elektroizolacyjnym do transformatorów”