Badanie rynku RFI na budowę misy stanowiska transformatora TR2 w GPZ Daszyna k/Łęczycy w ilości 1 kpl.

Badanie rynku RFI na budowę misy stanowiska transformatora TR2 w GPZ Daszyna k/Łęczycy w ilości 1 kpl.