Postępowanie nr ZN/124/7BZO/2019 /PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie nr ZN/124/7BZO/2019 /PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Zabudowa fundamentów dla linii napowietrznej 110 kV kierunek dla GPZ Daszyna.