Postępowanie nr ZN/126/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie nr ZN/126/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Montaż przewodów fazowych i przewodu OPGW dla linii 110kV kierunek GPZ Kotliska.