Postępowanie nr ZN/127/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie nr ZN/127/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa minikoparki dla EOPWE /Płock.