Postępowanie nr ZN/128/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie nr ZN/128/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Montaż obwodów wtórnych w GPZ Daszyna.