Postępowanie nr ZN/129/4BZ0/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie nr ZN/129/4BZ0/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Wykonywanie przepustów rurowych w latach 2019-2020 metodą przewiertu sterowanego (traktowanych jako usługi) bez naruszania nawierzchni pod drogami, torami, chodnikami itp. na terenie działania Energa - Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o ”.