Plany rozwojowe spółki

Plany rozwojowe spółki

Wzrost potencjału wykonawczego spółki, rozwój nowych kompetencji oraz zwiększenie geograficznego zasięgu to główne cele zapisane w strategii rozwoju EOP Wykonawstwo Elektroenergetyczne.

W docelowym modelu organizacyjnym spółka planuje uruchomić dodatkowe 3 Oddziały oraz zwiększyć zatrudnienie o kolejne 300 osób. Pierwszy nowy Oddział powstanie w Elblągu.