Postępowanie nr ZN/119/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/119/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: "Montaż przewodów fazowych i przewodu OPGW, dla potrzeb przebudowy linii napowietrznej 110 kV Brodnica- Lidzbark na odcinku od słupa nr 73 do słupa nr 84". ...

Badanie rynku RFI na budowę misy stanowiska transformatora TR2 w GPZ Daszyna k/Łęczycy w ilości 1 kpl.

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Badanie rynku RFI na budowę misy stanowiska transformatora TR2 w GPZ Daszyna k/Łęczycy w ilości 1 kpl. ...

Postępowanie nr ZN/116/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/116/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Kompleksowa usługa czyszczenia/odtłuszczania podziemnych zbiorników po oleju elektroizolacyjnym do transformatorów” ...

Informacja o zamiarze sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji

Typ publikacji: Sprzedaż i najem majątku

Data publikacji:

Informacja o zamiarze sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji ...

Postępowanie nr ZN/115/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/115/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: "Budowa dróg wewnętrznych na terenie GPZ Ślesin". ...