Postępowanie nr ZN/87/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/87/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Wykonanie przepustów kablowych: przecisk zwykły oraz przewiert sterowany”. ...

Postępowanie nr ZN/86/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/86/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Utylizacja gruzu wraz z odbiorem z GPZ Ślesin ...

Postępowanie nr ZN/79/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/79/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie fundamentu na palach wierconych dla posadowienia słupa mocnego typu ON pod dwutorową elektroenergetyczną linię napowietrzną 110 kV relacji Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zlecenia pt.: "Przebudowa stacji transformatorowej   110/15 kV GPZ Obłęże". ...

Postępowanie nr ZN/77/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/77/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie prac budowlanych, nieenergetycznych dla realizacji zlecenia pt. „ Przebudowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Obłęże” ...

Postępowanie nr ZN/75/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/75/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie usługi sprzętem budowlanym przy realizacji budowy GPZ Daszyna. ...