Oferta na wykonawstwo sieciowe i elektroenergetyczne w zakresie:

  • budowy i modernizacji sieci napowietrznych WN, SN, nN
  • budowy i modernizacji sieci kablowych WN, SN, nN
  • budowy i modernizacji rozdzielni elektroenergetycznych
  • budowy i modernizacji linii oświetlenia zewnętrznego
  • budowy i modernizacji traktów światłowodowych
  • budowy i modernizacji obiektów kubaturowych
  • budowy i modernizacji GPZ-ów - stacji WN/SN
  • usuwania skutków awarii w sieci elektroenergetycznej
  • usuwania kolizji energetycznych
  • przyłączenia nowych odbiorców

Wybrane realizacje