Realizacja prac na GPZ Obłęże

Realizacja prac na GPZ Obłęże

ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Słupsku obecnie realizuje prace na Głównym Punkcie Zasilania (GPZ) Obłęże.

Obiekt mieści się na terenie Gminy Kępice. Modernizacja obiektu przysłuży się do zwiększenia niezawodności zasilania odbiorców.

W ramach inwestycji zostanie wykonany:

 • demontaż istniejącego budynku technologicznego wraz z infrastrukturą techniczną,
 • demontaż istniejącego słupa linii dwutorowej 110 kV wraz z fundamentami,
 • demontaż istniejącego ogrodzenia, dróg wewnętrznych oraz dojść pieszych na terenie stacji,
 • demontaż urządzeń, aparatów oraz pozostałej infrastruktury technicznej związanej z dotychczasowym funkcjonowaniem stacji,
 • demontaż trzech słupów krańcowych linii napowietrznych 15 kV (linia Kępice, Barcino, Starkowo).

Wraz z demontażem linii kablowych 15 kV na terenie stacji planowana jest:

 • budowa rozdzielni 110 kV,
 • budowa szczelnego stanowiska transformatora mocy wraz z montażem transformatora 110/15 kV, mocy 16 MVA, z aparaturą punktu neutralnego

i powiązaniami kablowymi 15 kV;

 • budowa szczelnego stanowiska zespołu kompensacyjnego wraz
  z montażem urządzeń i powiązaniami kablowymi 15 kV,
 • budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem podczyszczającymi systemem retencyjno-rozsączającym,
 • budowa trzech stanowisk słupowych linii napowietrznych 15 kV wraz
  z liniami kablowymi 15 kV na terenie stacji,
 • budowa budynku technologicznego wraz z infrastrukturą techniczną
  i rozdzielnią 15 kV,
 • budowa zjazdu z drogi gminnej (dz. 303) oraz dróg wewnętrznych
  z dojściami pieszymi na terenie stacji,
 • budowa ogrodzenia zewnętrznego terenu stacji wraz z bramą wjazdową,
 • budowa instalacji uziemiającej, ochrony odgromowej i oświetlenia zewnętrznego,
 • budowa napowietrznej stacji słupowej z transformatorem potrzeb własnych jako zasilania rezerwowego,
 • budowa słupa rurowego linii 2 x110 kV wraz z fundamentami,
 • przebudowa wprowadzenia linii 110 kV na aparaturę rozdzielni napowietrznej 110 kV,
 • budowa infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem stacji.

Zleceniodawcą prac jest Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie. Zakończenie jest planowane na koniec 2020 r.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem