Komunikat dla kontrahentów ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. dotyczący zmiany adresu dla faktur od dnia 01.10.2022 r.

W związku z centralizacją rozliczeń zakupów towarów i usług dla ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., realizowaną przez wyspecjalizowaną firmę ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. z Płocka, wszystkie faktury z datą sprzedaży od miesiąca października br. należy przesyłać na adres:

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
ul.
Łukasiewicza 39
09-400 PŁOCK

 z dopiskiem: „FAKTURA”

Ponadto prosimy, aby dane umieszczone na fakturze umożliwiły jednoznaczną identyfikację komórki  zamawiającej w Spółce, a więc zawierały obowiązkowo informacje o symbolu lub kodzie MPK komórki zamawiającej albo imię i nazwisko osoby współpracującej w ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

Dodatkowo prosimy o przesyłanie faktur w miarę możliwości:

- w postaci druku jednostronnego, na papierze w kolorze jednostajnym, najlepiej białym,

- bez nadrukowanych kodów kreskowych,

- wypełnione pismem maszynowym, bez wpisów ręcznych, zbędnych pieczątek i zabrudzeń,

gdyż faktury podlegają skanowaniu i inteligentnemu odczytowi, a wyżej wymienione elementy wpływają na jakość interpretacji treści zawartych na fakturze.

W kopercie, zaadresowanej i oznaczonej jak wyżej, oprócz faktury, prosimy o umieszczanie jedynie niezbędnych załączników potwierdzających dostarczenie/ odebranie przedmiotu zakupu (np. protokół odbioru). Pozostała korespondencja dotycząca zakupów towarów i usług przez ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. powinna być przekazywana niezależnie od faktur, bezpośrednio do komórek merytorycznych Spółki (zgodnie z zasadami wypracowanymi z komórkami z którymi Państwo współpracujecie).

Zastosowanie przedstawionych powyżej wytycznych jest dla nas kluczowe, gdyż ułatwi rozpoznanie faktur spośród dużej liczby korespondencji oraz usprawni proces ich akceptacji, księgowania i dokonywania płatności, co będzie wiązało się z wymiernymi korzyściami również dla Dostawców.

Uprzejmie prosimy Państwa o przygotowanie się do opisanych zmian w przekazywaniu korespondencji, w szczególności o uwzględnienie w Państwa systemach informatycznych nowego adresu korespondencyjnego i danych wymaganych na fakturze.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej mailem w pliku PDF, po podpisaniu stosownego porozumienia.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem