Postępowanie nr ZN/121/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/121/4BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa dróg wewnętrznych na terenie GPZ Ślesin”. ...

Postępowanie nr ZN/119/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/119/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: "Montaż przewodów fazowych i przewodu OPGW, dla potrzeb przebudowy linii napowietrznej 110 kV Brodnica- Lidzbark na odcinku od słupa nr 73 do słupa nr 84". ...