Postępowanie nr ZN/127/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/127/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa minikoparki dla EOPWE /Płock. ...

Postępowanie nr ZN/126/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/126/7BZO/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Montaż przewodów fazowych i przewodu OPGW dla linii 110kV kierunek GPZ Kotliska. ...

Postępowanie nr ZN/124/7BZO/2019 /PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/124/7BZO/2019 /PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Zabudowa fundamentów dla linii napowietrznej 110 kV kierunek dla GPZ Daszyna. ...

Postępowanie nr ZN/123/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/123/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń Systemu Ochrony Technicznej w GPZ Daszyna. ...

Postępowanie nr ZN/122/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Typ publikacji: Ogłoszenia o zamówieniach

Data publikacji:

Postępowanie nr ZN/122/7BZO/2019/PN prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa misy szczelnej dla transformatora mocy TR2 110/15kV w GPZ Daszyna. ...